Медицинските отпадъци, поради своето съдържание на опасни вещества, представляват сериозна заплаха за околната среда и здравето на хората. Те са съставени от всички видове отпадъци, генерирани от здравните учреждения като болници, клиники, лекарски кабинети, стоматологични кабинети, ветеринарни съоръжения и други медицински лаборатории и изследователски съоръжения. Тези отпадъци са много разнородни по своя характер и често съдържат някои инфекциозни елементи, поради което е от съществено значение обработката и обезвреждането им да се извършват по безопасен начин. Медицинските отпадъци, които могат да бъдат изгаряни, включват:

• Инфекциозни отпадъци от болници;

• Здравни отпадъци от болници, клиники и поликлиники;

• Отпадъци от родилни домове;

• Медикаменти с изтекъл срок на годност;

• Хирургични отпадъци;

• Биомедицински отпадъци;

• Патологични отпадъци;

• Фармацевтични отпадъци.

Около 85% от отпадъците на болниците са от общ характер, докато останалите 15% са заразени с инфекциозни агенти (например микробиологични изследвания, кръв и кръвни продукти, отпадъци от пациенти със заразни болести, патологични видове).
Депонирането като метод за обезвреждане на медицински отпадъци може да доведе до големи проблеми. На първо място са необходими големи площи за депонирането на отпадъците. Освен това, не трябва да има в близост до депото населено място, впоследствие на което могат да възникнат опасности за живота на хората. Миризмата е първият проблем за хората, живеещи близо до депото. Освен това е възможно изтичане на течност от отпадъците в почвата, което ще доведе до замърсяване на подземните води, както и на повърхностните води.
За разлика от други методи на работа като например стерилизация или автоклав дезинфекция, чрез изгарянето се получават много по-малко крайни продукти. След пълното изгаряне на медицинските отпадъци теглото и обема на отпадъците намалява до 95%. Нещо повече по-горе посочените методи не са подходящи за всички видове медицински отпадъци, като патологични тъкани, отпадъци от химиотерапии, а инсинераторът може да се използва за всички видове отпадъци, възникнали в здравни и лечебни заведения.
Инсинераторът за медицински отпадъци има две горивни камери. В основната горивна камера отпадъците се изгарят при температура от 900 °С. Димните газове от тази камера са насочени към вторичната горивна камера, където при температура от 1200 ° С се доизгарят за време от 2 секунди. По-голямо количество въздух се доставя на вторичната горивна камера за пълно изгаряне на органичния състав на отпадъците. Има два основни регламента за изгаряне на медицински отпадъци в света, а именно, EPA и 2000/76/ЕС. Инсинераторът може да се проектира изцяло в съответствие с тези регламенти, както и да отговаря на местните стандарти.
За да бъде изцяло в съответствие с желаните емисионни норми, инсталацията за изгаряне включва димоотвод при обработката на отделните компоненти. Обработката на отделените газове в тази система има контрол на мултизамърсителите, за да се отстрани опасното съдържание на изгорелия газ при изгарянето на отпадъците.
За повече информация, моля свържете се с нас.