Предлагаме широка гама от инсинератори за животновъдния и птицевъдния сектор. Разнообразието от модели може да отговори на нуждите както на големите, така и на малките ферми. Всички инсинератори са произведени съобразно всички законови изисквания и отговарят на Европейските норми за допустими емисии.

Инсинератори за птицевъдството

Инсинератори за свиневъдството

Инсинератори за ЕПЖ  – крави и говеда

Инсинератори за овцевъдството