Предлагаме няколко модела мобилни инсинератори на Waste Spectrum, за да имате свободата да избирете не само кога, но и къде да изгаряте. Създадени за да отговорят на нуждите за справяне с опасността от епидемии и зарази в отдалечени райони, за нуждите на няколко различни стопанства или за придвижване в рамките на голямо по площ стопанство с цел да се избегне транспортирането на животински трупове и СЖП.

Мобилен инсинератор HURICAN 150

Мобилен инсинератор HURICAN 500

Мобилен инсинератор HURICAN 1000