Waste Spectrum произвеждат две специално проектирани инсталации за изгаряне на едри преживни животни (ЕПЖ) –  крави и говеда:

Spectrum Volkan 1500 – Инсинератор за ЕПЖ – проектиран специално за изгарянето и товаренето на крави и говеда, с капацитет за <1000 килограма.
Spectrum Volkan 2000 – Инсинератор за ЕПЖ – най-големият инсинератор за животински трупове и странични животински продукти (СЖП) на Waste Spectrum, с огромен капацитет на <2 000 кг.