Можем да предложим три инсталации за изгаряне, които са идеални за използване от овцевъдните стопанства:

Volkan150 Инсинератор за овце – подходящ капацитет за породи овце от среден размер – капацитет за една овца. (<150 килограма)
Volkan 200 Инсинератор за овце – подходящ за всички породи овце – капацитет за една голяма овца или две средни овце (<250 кг)
Volkan 400 Инсинератор за овце – подходящ за всички породи овце – капацитет за 2-4 овце в зависимост от размера. (<400кг)

Свържете се с нас за инсенератори с по-голям капацитет.