Ние предлагаме широка гама от инсинератори, подходящи за производителите на различни видове птици, произведени от Waste Spectrum, Великобритания:

Volkan 75 Инсинератор за птицевъдството – нашият най-малкък инсинератор подходящ за около 15 птици (<70 кг)
Volkan150 Инсинератор за птицевъдството-този птичи инсинератор има капацитет за до 30 птици. (<150 килограма)
Volkan 200 Инсинератор за птицевъдството -този птичи инсинератор има капацитет до 50 птици (<200 килограма)
Volkan 400 Инсинератор за птицевъдството -този птичи инсинератор има капацитет за до 100 птици (<400 кг)
Volkan 1000 Инсинератор за птицевъдството – подходящ за големи ферми за домашни птици, с капацитет за 200 + птици. (<1200 кг)
Volkan 2000 Инсинератор за птицевъдството – най-голeмият инсинератор за птици, с огромен капацитет до 400 птици (<2 000 килограма)